Inscripción salida 2 de octubre 2022: Adi e Iturrunburu

Abrimos la inscripción para esta salida por el norte de Nafarroa, en la que ascenderemos a las cimas de los montes Adi (1.457 m) e Iturrunburu (1.312 m).

Se trata de una travesía circular desde el albergue de Sorogain, Valle de Erro, en la que recorreremos unos 12 km, con un ascenso acumulado de unos 720 m.

En el siguiente enlace tienes información complementaria y la forma de apuntarte a la salida:

https://etorkizunamt.com/producto/salida-adi-iturrunburu/

Irteera honen izen ematea zabaltzea dugu: Nafarroako iparraldean Adi (1.457 m) eta Iturrunburu (1.312 m) mendien tontorretara igoera.

Zeharbide zirkularra da (Sorogaingo aterpetxetik, Erro ibarretik). 12 bat km dira, 720 metroko igoera metatuarekin.

Esteka honetan informazio osagarria eta irteeran izena emateko modua duzu:

https://etorkizunamt.com/producto/salida-adi-iturrunburu/

III Concurso Fotográfico

BASES DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO

1. TEMA:

Las fotos serán de paisajes de montaña o de naturaleza. Si aparecen personas, no deberán ocupar los primeros planos. Si alguna persona es identificable, se deberá incluir un permiso firmado por ella permitiendo su publicación en las redes sociales de ETORKIZUNA MT.

2. PARTICIPANTES:

Podrán participar todos los socios de ETORKIZUNA MT y las personas que en algún momento hayan participado en alguna actividad del Club.

3. FOTOS:

Se presentarán, como máximo, 2 fotos por persona, en formato JPG y preferentemente con una resolución mínima de 2.400 *3.000 pixeles. De cada foto se indicará el lugar y la fecha en la que está tomada.

4. ENVÍO:

Las fotos se remitirán al correo electrónico del Club (etorkizunamt@gmail.com). Los participantes recibirán un acuse de recepción de las mismas.

5. FECHA DE ENTREGA:

La fecha límite de recepción de fotos es el 12 de octubre de 2022.

6. PRESELECCIÓN:

Un comité interno, compuesto por los miembros de la Junta Directiva y otros colaboradores aficionados a la fotografía, harán una preselección de las 20 fotos que consideren mejores.

7. EXPOSICIÓN PÚBLICA:

Estas 20 fotos preseleccionadas se expondrán:

a) Del 1 al 15 de noviembre, en una sala de exposiciones (se concretará en fechas próximas).

b) De forma virtual, en las redes sociales del Club.

8. VOTACIONES:

Del 1 al 15 de noviembre  estará disponible en nuestras redes sociales un Formulario para que todos los Socios/as que lo deseen nos indiquen cuáles son las 2 fotos que más les gustan. Para hacerlo sólo tendrán que identificarse con su nombre y email. Asimismo, mientras esté abierta la exposición, en la sala estará disponible un registro similar para que todos los visitantes puedan dejar constancia de las fotos que más les han gustado.

9. PREMIOS:

a) El ganador recibirá de premio una salida gratis de fin de semana y el segundo dos salidas gratis de día, a elegir por los ganadores entre las salidas programadas por el Club, ya sea en el Calendario 2022 o en el futuro Calendario 2023.

b) Cada uno de los autores de las 20 fotos preseleccionadas recibirá una copia de su foto, a tamaño 40*50 cm.

c) Se realizará un sorteo de material auxiliar de montaña entre todas las personas que participen en el Concurso, ya sea presentando fotos o votando.

10.NOTA:

. ETORKIZUNA MT se reserva la posibilidad de utilizar las 20 fotos preseleccionadas, tanto en publicaciones como en las redes sociales del Club.

ARGAZKI LEHIAKETAREN OINARRIAK

1. GAIA:

Argazkiak mendiko edo naturako paisaiak izango dira. Pertsonak agertzen badira, ez dituzte lehen planorik bete behar. Pertsonaren bat identifikatu ahal bada, hark sinatutako baimen bat gehitu beharko da, ETORKIZUNA MT elkarteari sare sozialetan argitaratzeko aukera emanez.

2. PARTE-HARTZAILEAK:

ETORKIZUNA MTko bazkide guztiek parte hartu ahal izango dute, bai eta uneren batean klubeko jardueraren batean parte hartu duten pertsonek ere.

3. ARGAZKIAK:

Gehienez 2 argazki aurkeztuko dira pertsonako, JPG formatuan eta gutxienez 2.400*3.000 pixeleko bereizmenarekin. Argazki bakoitza, non eta noiz atera den adierazi behar da.

4. BIDALKETA:

Argazkiak Klubaren posta elektronikora bidaliko dira (etorkizunamt@gmail.com). Parte-hartzaileek jaso izanaren agiria jasoko dute.

5. EPEMUGA:

Argazkiak jasotzeko azken eguna 2022ko urriaren 12a izango da.

6. PRESELEKZIOA:

Zuzendaritza Batzordeko kideek eta argazkigintzako beste kolaboratzaile batzuek osatutako barne-batzorde batek onenak iruditzen zaizkien 20 argazkien aurre-aukeraketa egingo du.

7. JENDAURREKO ERAKUSKETA:

Aurrez hautatutako 20 argazki horien erakusketa egingo da:

a) Erakusketa areto batean azaroaren 1etik 15era (laster zehaztuko da).

b) Birtualki, Klubaren sare sozialetan.

8. BOZKETAK:

Azaroaren 1etik 15era formulario bat egongo da eskuragarri gure sare sozialetan, nahi duten bazkide guztiek gustukoen dituzten bi argazkiak zeintzuk diren adieraz diezaguten. Horretarako, euren izena eta helbide elektronikoa erabili beharko dituzte. Halaber, erakusketak irauten duen bitartean, antzeko erregistro bat egongo da eskuragarri, bisitari guztiek gustukoen izan dituzten bi argazkiak adierazteko.

9. SARIAK:

a) Irabazleak doako asteburuko irteera bat jasoko du sari gisa, eta bigarrenak doako eguneko bi irteera, irabazleek Elkarteak programatutako irteeren artean aukeratu beharrekoak, 2022 egutegiari edo 2023 egutegiari dagokienak.

b) Aurrez hautatutako 20 argazkien egile bakoitzak bere argazkiaren kopia bat jasoko du, 40*50 zm-ko neurrian.

c) Mendiko material osagarriaren zozketa egingo da parte hartzen duten guztien artean, argazkiak aurkeztuz edo botoa emanez.

10. OHARRA:

. Etorkizuna MTk aldez aurretik hautatutako 20 argazkiak erabiltzeko aukera izango du, bai argitalpenetan, bai klubeko sare sozialetan.

Inscripción salida 16-18 septiembre 2022: Hautes Pyrénées (Taillon y Petit Piméné)

¡Cerramos la sede hasta el 30 de agosto!  /  Abuztuaren 30era arte itxiko dugu egoitza!

Abrimos la inscripción para esta salida de fin de semana, del 16 al 18 de septiembre, en la que acudiremos a Hautes Pyrénées, para ascender al Taillón (3.144 m) y al Petit Piméné (2.667 m).

Estaremos alojados en Gavarnie, en el Gîte Albergue Hostel Oxygène (https://gite-gavarnie.com/), en habitaciones compartidas.

Para la inscripción a esta salida hay que tener en cuenta que:

 • Requerimos que las personas que vayan a realizar los ascensos estén federadas (y con opción Pirineos).
 • Hasta las 12 h del viernes 22 de julio sólo podrán inscribirse las personas Socias del Club. A partir de ese momento se abrirá la inscripción a todos los interesados.
 • La fecha límite para la posible anulación sin cargo alguno es el 5 de septiembre. Las anulaciones posteriores estarán sujetas a las repercusiones económicas que en cada caso procedan.

En el siguiente enlace tienes información complementaria y la forma de apuntarte a la salida:

https://etorkizunamt.com/producto/salida-hautes-pyrenees/

 

Asteburuko irteera honetarako izen-ematea ireki dugu: irailaren 16tik 18ra, Hautes Pyrénéesera goaz Taillón (3.144 m) eta Petit Piméné (2.667 m) igotzeko.

Gavarnie-n, Gîte Albergue Hostel Oxygène-n (https://gite-gavarnie.com /). Aterpetxe ko logelako partekatuak dira eta lozorro/izara eraman behar da.

Irteera honetan izena emateko, kontuan izan behar da:

 • Mendi-igoerak egingo dituzten pertsonak federatuta egotea eskatzen dugu (Pirinioak aukerarekin).
 • Uztailaren 22ko 12:00ak arte, klubeko bazkideek bakarrik eman ahal izango dute izena. Une horretatik aurrera, interesdun guztiei irekiko zaie inskripzioa.
 • Kargurik gabe baliogabetzeko azken eguna irailaren 5 da. Ondorengo deuseztapenek kasu bakoitzean bidezkoak diren ondorio ekonomikoak izango dituzte.

Esteka honetan informazio osagarria eta irteeran izena emateko modua duzu:

https://etorkizunamt.com/producto/salida-hautes-pyrenees/

Inscripción salida 2-4 julio 2022: Lagunas de Neila, Urbión y Castillo de Viguera

Abrimos la inscripción para esta salida de fin de semana, del 2 al 4 de julio, en la que andaremos por las Sierras de Neila (Burgos), Urbión (Soria) y Cameros (La Rioja).

Estaremos alojados, a Media Pensión, en Vinuesa, en el Hostal Visontium (https://hostalvisontium.es/), en habitaciones dobles.

Para la inscripción a esta salida hay que tener en cuenta que:

 • Requerimos que las personas que vayan a realizar los ascensos estén federadas.
 • Hasta las 12 h del lunes 20 de junio sólo podrán inscribirse las personas Socias del Club. A partir de ese momento se abrirá la inscripción a todos los interesados.
 • La fecha límite para la posible anulación sin cargo alguno es el 29 de junio. Las anulaciones posteriores estarán sujetas a las repercusiones económicas que en cada caso procedan.

En el siguiente enlace tienes información complementaria y la forma de apuntarte a la salida:

https://etorkizunamt.com/producto/salida-lagunas-neila-pico-urbion-viguera/

Uztailaren 2tik 4ra bitarteko asteburuko irteeraren izen-ematea irekiko dugu. Neilako Mendietan (Burgos), Urbionen (Soria) eta Camerosen (Errioxa) ibiliko gara.

Vinuesan, Visontium ostatuan (https://hostalvisontium.es /), logela bikoitzetan eta ostatu-erdian egongo gara.

Irteera honetan izena emateko, kontuan izan behar da:
   . Mendi igoerak egingo dituzten pertsonak federatuta egotea eskatzen dugu.
   . Ekainaren 20ko 12:00ak arte (astelehena) Klubeko bazkideek soilik eman ahal izango dute izena. Une horretatik aurrera, interesdun guztiei irekiko zaie inskripzioa.
   . Kargurik gabe baliogabetzeko azken eguna ekainaren 29a da. Hortik aurrera, deuseztapenek dagokien kostu ekonomikoa izango dute.

Esteka honetan informazio osagarria eta irteeran izena emateko modua duzu:

https://etorkizunamt.com/producto/salida-lagunas-neila-pico-urbion-viguera/

Inscripción salida 17-19 junio 2022: Peña Prieta y Coriscao

Para la inscripción a esta salida hay que tener en cuenta que:

 • Requerimos que las personas que vayan a realizar los ascensos estén federadas.
 • Hasta las 12 h del sábado 4 de junio sólo podrán inscribirse las personas Socias del Club. A partir de ese momento se abrirá la inscripción a todos los interesados.
 • La fecha límite para la posible anulación sin cargo alguno es el 15 de junio. Las anulaciones posteriores estarán sujetas a las repercusiones económicas que en cada caso procedan.

En el siguiente enlace tienes información complementaria y la forma de apuntarte a la salida:

https://etorkizunamt.com/producto/salida-pena-prieta-y-coriscao/

Irteera honetan izena emateko, kontuan izan behar da:
   . Mendi igoerak egingo dituzten pertsonak federatuta egotea eskatzen dugu.
   . Ekainaren 4ko 12:00ak arte (larunbata) Klubeko bazkideek soilik eman ahal izango dute izena. Une horretatik aurrera, interesdun guztiei irekiko zaie inskripzioa.
   . Kargurik gabe baliogabetzeko azken eguna ekainaren 15 da. Hortik aurrera, deuseztapenek dagokien kostu ekonomikoa izango dute.
Esteka honetan informazio osagarria eta irteeran izena emateko modua duzu:

https://etorkizunamt.com/producto/salida-pena-prieta-y-coriscao/

Solicitud de Camisetas de la 1ª edición del “Etorki Mendi Trail”

Os ofrecemos la posibilidad de adquirir las Camisetas diseñadas para la 1ª Edición del “Etorki Mendi Trail” que celebramos el 22 de mayo de 2022.

Es una camiseta de corte técnico, ultraligera, totalmente microperforada y estampada. Suave al tacto y de transpiración máxima y peso pluma. Tejido superabsorbente, termorregulador, antibacteriano, antiolor y UPF+40.

El precio de cada camiseta son 15 € para los Socios/as del Club y 20 € para las personas no asociadas. A los que la adquiráis os regalaremos (hasta agotar existencias) el Buff diseñado también para la carrera.

La fecha límite para solicitar la camiseta es el 5 de junio de 2022.

Los interesados las podéis adquirir aquí:

https://etorkizunamt.com/producto/camiseta-etorki-mendi-trail-2022/

   

2022ko maiatzaren 22an ospatu dugun “Etorki Mendi Trail” 1. ediziorako diseinatutako kamisetak erosteko aukera eskaintzen dizuegu.
Kamiseta teknikoa da, ultrarina, erabat mikroperforatua eta estanpatua. Leuna, gehieneko transpirazioarekin eta luma pisuarekin. Ehun superxurgatzailea, termorregulatzailea, bakterioen aurkakoa, gorputz-usainaren aurkakoa eta UPF+40.
Kamiseta bakoitzaren prezioa 15€ da Klubeko bazkideentzat eta 20€ bazkide ez direnentzat. Erosle guztiei lasterketarako diseinatutako Buffa oparituko dizuegu.
Kamiseta eskatzeko azken eguna 2022ko ekainaren 5 da.
Interesatuek hemen eskura ditzakezue:

https://etorkizunamt.com/producto/camiseta-etorki-mendi-trail-2022/

Inscripción salida 23-30 julio 2022: Trekking por Andorra

PLAZAS AGOTADAS

Las personas interesadas en una plaza adicional pueden contactar con el Club (Tel. 606 637 128 o etorkizunamt@gmail.com)

Para la inscripción a esta salida de trekking por Andorra, que no estaba incluida en el Calendario inicialmente aprobado, hay que tener en cuenta que:

 • Sólo podrán inscribirse las personas federadas (con opción Pirineos).
 • Hasta las 12 h del sábado 28 de mayo sólo podrán inscribirse las personas Socias del Club. A partir de ese momento se abrirá la inscripción a todos los interesados.
 • La fecha límite para la posible anulación sin cargo alguno es el 25 de junio. Las anulaciones posteriores estarán sujetas a las repercusiones económicas que en cada caso procedan.

En el siguiente enlace tienes información complementaria y la forma de apuntarte a la salida:

https://etorkizunamt.com/producto/salida-andorra-julio-2022/

Hasiera batean irteeren egutegian sartuta ez zegoen Andorrako trekking-irteera honetan izena emateko, kontuan izan behar dena:
– Federatuek bakarrik eman ahal izango dute izena (Pirinioak barne).
– Maiatzaren 28ko (larunbata) 12:00ak arte, klubeko bazkideek bakarrik eman ahal izango dute izena. Une horretatik aurrera, edozeinek izena eman ahal izango du.
– Ordaindutakoa itzuliz, izen ematea baliogabetzeko azken eguna ekainaren 25 da. Ondorengo deuseztapenek kasuan kasu bidezkoak diren ondorio ekonomikoak izango dituzte.
Esteka honetan informazio osagarria eta irteeran izena emateko modua duzu:

https://etorkizunamt.com/producto/salida-andorra-julio-2022/

Inscripción salida 15 mayo 2022: Travesía Lizaieta-Atxuela-Unboto-Elizondo

Abrimos la inscripción para esta salida por Baztan, Nafarroa, en la que haremos una parte de la Etapa 2 del GR-11, el sendero de Gran Recorrido que cruza todo el Pirineo, desde el mar Cantábrico (Cabo de Higer) al mar Mediterráneo (Cabo de Creus) y, además, ascenderemos a las cimas de Atxuela (828 m) y Unboto (802 m).

Se trata de una travesía, desde el Puerto de Lizarrieta/Lizaieta hasta Elizondo, en la que recorreremos unos 22 km, con un ascenso acumulado de unos 970 m.

En el siguiente enlace tienes información complementaria y la forma de apuntarte a la salida:

https://etorkizunamt.com/producto/salida-travesia-lizaieta-atxuela-unboto-elizondo/

Notas:

. Hasta las 12 h del sábado 7 de mayo SOLO PODRÁN APUNTARSE las personas asociadas al Club. A partir de ese momento se abren las inscripciones para cualquier persona interesada.
. Para borrarse (con devolución del importe pagado) tenéis de plazo hasta las 24 horas del miércoles anterior a la salida.
. El cierre de la inscripción finaliza a las 12 horas, mediodía, del viernes 13 de mayo.

Baztaneko, (Nafarroa), irteerako inskripzioa irekitzen dugu. Bertan, GR-11ko 2. etaparen zati bat egingo dugu, Pirinio osoa zeharkatzen duen Ibilbide Handiarena, Kantauri itsasotik (Higer lurmuturretik) Mediterraneo itsasora (Creus lurmuturrera). Gainera, gure ibilbidean Atxuela (828 m) eta Unboto (802 m) tontorrak igoko ditugu.

Lizarrieta/Lizaieta mendatetik Elizondoraino doan zeharbidea da, 22 km ingurukoa, 970 metroko igoera metatuarekin.

Esteka honetan informazio osagarria eta irteeran izena emateko modua duzu:

https://etorkizunamt.com/producto/salida-travesia-lizaieta-atxuela-unboto-elizondo/

Oharrak:

. Maiatzaren 7ko (larunbata) 12:00ak arte, klubeko bazkideek BAINO EZIN IZANGO DUTE apuntatu. Une horretatik aurrera, edozein interesdunentzako inskripzioak irekiko dira.
. Atzera egiteko (ordaindutako zenbatekoa itzulita), irten aurreko asteazkeneko 24:00ak arteko epea duzue.
. Izena emateko epea maiatzaren 13an amaituko da, eguerdiko 12:00etan.

Inscripción salida 1 mayo 2022: Etapa 4 del GR-85, La Ruta de los Sentidos, Merindades de Burgos

Plazas agotadas

Abrimos una LISTA de ESPERA.
Las personas interesadas pueden enviarnos un email, o wasap, indicando Nombre y Apellido, Teléfono y Correo Electrónico. 

Abrimos la inscripción para esta salida en la que recorreremos la Etapa 4 del GR-85, la Ruta de los Sentidos, entre Quintanillas Montecabezas y Frías, continuando así con la actividad de SENDERISMO que iniciamos en el último trimestre del año pasado.

Se trata de una travesía de casi 19 km, con muy poco desnivel (unos 316 m de desnivel acumulado), que discurre por las tierras del Valle de Tobalina, sobre caminos agrícolas que en buena parte tratan de escapar, cuando es posible, de las pistas generadas con la concentración parcelaria. El sendero se aproxima a pequeñísimos pueblos, casi desconocidos, que han sabido conservar el sabor de lo tradicional, para culminar en la ciudad de Frías, una de las localidades más bellas de España.

En el siguiente enlace tienes información complementaria y la forma de apuntarte a la salida:

https://etorkizunamt.com/producto/salida-senderismo-etapa-4-ruta-de-los-sentidos-merindades-de-burgos/

Notas: Hasta las 12 h del sábado 23 de abril tendrán preferencia las personas asociadas al Club. El cierre de la inscripción finaliza a las 12 horas, mediodía, del viernes anterior a la salida.

Irteera honetarako izen-ematea irekiko dugu eta GR-85eko 4. etapa, Zentzuen Ibilbidea, Quintanillas Montecabezas eta Frías artean zeharkatuko dugu, iazko azken hiruhilekoan hasi genuen SENDERISMOren jarduerarekin jarraituz.

Ia 19 km-ko zeharbidea da, oso desnibel txikikoa (316 metroko desnibel metatua), Tobalina haraneko lurretatik igarotzen dena, eta, neurri handi batean, lurzatien kontzentrazioarekin sortutako pistetatik ihes egiten saiatzen, ahal denean. Bidexka herri txiki eta ia ezezagunetara hurbiltzen da, tradizioaren zaporea gordetzen jakin duten herrietara, eta Fríasen amaitzen da, Espainiako herririk ederrenetako batean. 

Esteka honetan informazio osagarria eta irteeran izena emateko modua duzu:

https://etorkizunamt.com/producto/salida-senderismo-etapa-4-ruta-de-los-sentidos-merindades-de-burgos/

Oharrak: Klubeko bazkideek lehentasuna izango dute urtarrilaren 31ko 24: 00ak arte. Izena emateko epea amaitzen da irteera aurreko ostiraleko eguerdiko 12etan.

Inscripción salida 3 abril 2022: Elomendi/Higa de Monreal

Abrimos la inscripción para esta salida por la Sierra de Alaitz, Nafarroa, en la que ascenderemos a la cima del Elomendi/Higa de Monreal (1.295 m).

Se trata de una travesía circular desde Monreal, en la que recorreremos unos 12 km, con un ascenso acumulado de unos 750 m.

En el siguiente enlace tienes información complementaria y la forma de apuntarte a la salida:

https://etorkizunamt.com/producto/salida-elomendi-higa-de-monreal/

Nota: Hasta las 12 h del sábado 26 de marzo SOLO PODRÁN APUNTARSE las personas asociadas al Club. A partir de ese momento se abren las inscripciones a cualquier persona interesada.

Ireki dugu irteera honetan izena emateko epea: Alaitz mendilerroan (Nafarroan). Elomendiko gailurrera igoko gara (1.295 m).

Monrealetik doan zeharkaldi zirkularra da eta 12 bat km egingo ditugu 750 metroko igoera metatuarekin.

Esteka honetan informazio osagarria eta irteeran izena emateko modua duzu:

https://etorkizunamt.com/producto/salida-elomendi-higa-de-monreal/

Oharra: Martxoaren 26ko 12:00ak arte (larunbata), Klubeko bazkideak BAINO EZ DIRA APUNTATU BEHAR . Hortik aurrera, inskripzioa interesdun orori irekitzen zaio.